Oppstartsrådgivning for Lely Astronaut

Robotmelking er en ny hverdag, både for deg og din besetning. En god start med riktig fôring, melketillatelser, gruppeinndeling og ikke minst det å gjøre seg kjent med verktøyet T4C er helt essensielt for å lykkes fra dag en.

Oppstartsrådgivning for Lely Astronaut

Robotmelking er en ny hverdag, både for deg og din besetning. En god start med riktig fôring, melketillatelser, gruppeinndeling og ikke minst det å gjøre seg kjent med verktøyet T4C er helt essensielt for å lykkes fra dag en.

Vi har samarbeidet med Tine om oppstartsrådgivning på Lely melkerobot siden 2008. En håndfull dedikerte rådgivere er spesialutdannet for å bistå deg når du kjøper en Lely melkerobot. En rådgivningspakke med to besøk følger med melkeroboten. Oppstartsrådgiveren er på første besøk rett etter oppstart, og hjelper deg med fôrtabeller, melkematriser og lærer deg de viktigste elementene i T4C. Andre besøk er gjerne mer behovsavhengig, men normalt skjer disse i løpet av første 6-9 måneder.

Rådgiveren har tilgang til din PC, og følger opp sine besøk for å forvisse seg om at resultatene står til forventingen.

Med T4C InHerd FarmVisit, kan du gi rådgiveren tilgang til nøkkeldata på telefonen, slik at endringer fanges opp så tidlig som mulig.

Mange velger å avtale videre rådgivning med oppstartsådgiveren, for å ha en faglig dyktig sparringspartner også i årene som kommer.