Oppstart av melkekufjøs

Vi startet opp det nye melkekufjøset hos Arteid Samdrift i går. Bygget er levert av Fjøssystemer Bygg og I-mek fra Fjøssystemer Øst.

Oppstart av melkekufjøs

Fjøset har blant annet Lely A5 melkerobot , Lely Discovery skraperobot, Lely Vector automatisk fôring, Innredning fra Easyfix og Jourdain, liggebåsmatter fra Easyfix og Kraiburg, Agrilight ledlys og Suevia drikkekar-system. Vi takker for tilliten og ønsker lykke til!