Nytt robotfjøs

I Time kommune i Rogaland har Jorunn Orre og Torulv Time satt opp et flott nytt robotfjøs.

Nytt robotfjøs

Eksisterende Lely A3 ble levert inn og komplett overhaling ble gjennomført før den ble satt inn i nytt fjøs.

Det er også blitt levert Jourdain innredning, gummimatter, Arntjern naturlig ventilasjon og vannopplegg,

I tillegg har vi levert kraftfôrsilo med skrue, RF kanalomrører fra Landia, ny Lely Discovery SW90 og Luna kubørster.

Det er også blitt installert melkeledning 2 inn til kalvekjøkken for enkel håndtering av melk til kalver.

Vi i Fjøssystemer Vest takker for tilliten og gratulerer med nytt fjøs. Lykke til med ny driftsbygning!