Nytt melkekufjøs i Egersund

Vi vil gratulere Svein Olav Tengesdal og Siv Marie Skåra med nytt melkekufjøs og melkerobot på Åseveien i Egersund.

Vi har levert: Lely A5 melkerobot med celletallsmåler, aktivitetsmåling, Lely Discovery, skraperobot, gummimatter fra Kraiburg, spalter fra Suding, ventilasjon fra Big Deutchman, kraftforsilo fra Helland Silo, innredning fra Jourdain, liggebåser fra Easyfix og plastbelagte trestolper fra Woopas.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til-

Selger Marius Dybing, marius@nullfjossystemer.no, tlf. 902 71 799