Nytt melkekufjøs

Vi gratulerer Siw-Alida og Andre Brenden på Dovre med nytt og kjempefint melkekufjøs.

Nytt melkekufjøs

Fjøssystemer Bygg har levert bygget, som er satt opp med takstoler, limtrebæring og laftevegger. I deler av kjelleren er det bygd et eget praktisk lagerrom/garasje.

Av i-mek er det levert Lely Astronaut A5 melkerobot, Lely Cosmix, Lely Discovery skraperobot, Wopas stolper, Agrilight lyssystem, Big Dutchman ventilasjon, suding spalt, og innredning fra Jourdain, Promat og Easyfix.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med drifta.

Selger bygg: Roy Magne Storholm, roy@nullfjossystemer.no, tlf. 918 98 684
Selger i-mek: Tormod Evensen, tormod@nullfjossystemer.no, tlf. 951 02 302