Melkerobot Lely Astronaut A5

Melkerobot Lely Astronaut A5

Det er 30 000 installerte Lely melkeroboter i verden. Det er ingen tilfeldighet! Siden den første Lely Astronaut i 1992 har utviklingen gått jevnlig framover, nye innovasjoner har blitt skapt og nye melkeroboter har blitt presentert. Lely har satt en ny standard for robotmelking med melkeroboten Lely Astronaut A5.

Smart og effektiv hybridarm

Med melkeroboten Lely Astronaut A5 får kua det enda bedre! Med en effektiv hybridarm som er energibesparende, 30 % raskere og mer nøyaktig enn tidligere vil den gjøre det mer behagelig for kua å bli melket. Armen drives med en kombinasjon av elektrisitet og trykkluft. Den elektriske motoren begrenser energibruken, mens trykkluften styrer armens posisjon. Melkerobotens konstruksjon gjør at den står imot eventuelle spark fra kua. Kommer armen ut av posisjon vil den kalibrere seg raskt tilbake. Det totale energiforbruket vil også reduseres, for med hybridteknikken vil forbruket av trykkluft reduseres med hele 85 %! Dette bidrar til en energibesparelse på så mye som 20 %.     

Under melkingen er det kua selv som bestemmer hvor hun vil stå i melkeroboten. Robotarmen til Lely Astronaut A5 melkeroboten er tilpasset dette. Armen følger kuas bevegelser, den er alltid nærme juret og raskt på plass etter en bevegelse. Dette garanterer en effektiv melking, selv med en nykalvet ku. Dersom en spenekopp faller av, fanges den raskt opp igjen og settes tilbake uten å berøre gulvet.    

-en melkerobot for alle

Det er gjort store endringer på programvaren og funksjonaliteten i melkeroboten. Roboten har fått et lettfattelig og grafisk brukergrensesnitt. Dette har bidratt til å gjøre Lely Astronaut A5 mer brukervennlig enn tidligere melkeroboter. Melkeroboten tilbyr enkle trinn-for-trinn instruksjoner, tydelige ikoner og menyer med de nødvendige funksjonene.

Et godt eksempel er førstegangsmelking. En ny ku kan «melkes inn» ved hjelp av bare noen få klikk. Enkelt, stressfritt og behagelig for både ku og bonde.  

En daglig vedlikeholdsmeny er et annet eksempel på brukervennlighet til Lely Astronaut A5. Den gir deg en liste over nødvendige oppgaver og med et enkelt klikk blir du guidet gjennom nødvendige oppgaver og konfigurasjoner.  

Takket være disse mulighetene er Lely Astronaut A5 den beste investering på markedet for melkeroboter. Med et system hvor èn sentral enhet, som kan håndtere 1 eller 2 melkeenheter, forsyner roboten med vakuum, trykkluft, strøm, vann og kjemikalier tilbyr den brukervennlighet som tidligere melkeroboter ikke er i nærheten av.

I-flow – god flyt for kuenes ve og vell 

Melkerobot børstevask

Lely er lidenskapelig opptatt av kuenes ve og vel. Kyr som har det bra produserer den beste melka. Det viser seg at kuene trives godt i Lely-fjøset, mye fordi Lely Astronaut A5 inkluderer det såkalte I-flow systemet. Det er utformet for en så effektiv melking som mulig. Kua går raskt inn i den romslige boksen og takket være den roterende fôrskrubberen kommer hun seg raskt ut. Behagelig og stressfri robotmelking er til det beste for kua.

MQC og MQC-C

For at melkingen skal være så effektiv som mulig inkluderer Lely Astronaut A5 MQC. Den befinner seg inne i armen hvor den er godt beskyttet og kontrollerer melken fra hver enkelt spene. Dette gir viktig informasjon som bidrar til å effektivisere bondens arbeidshverdag og potensielt beskytter kua fra sykdom. For eksempel:

  • Farge
  • Konduktivitet
  • Melkingstid
  • Melkingshastighet
  • Temperatur

MCQ-C er et ekstrautstyr som både forenkler arbeidshverdagen til bonden og helsen til kua. Den måler celletellinger og kan derfor gi deg tidlige indikasjoner på jurbetennelse. På hver tredje melking tar funksjonen «smart sampling» automatisk prøver av kua. Om et resultat avviker fra det normale vil nye prøves tas ved de tre påfølgende melkingene. Dermed kan eventuelle uromomenter fanges opp og både kua og bonden kan få det bedre.

Qwes LD Respondentene – intelligent aktivitetsmåling

For å tidlig kunne oppdage tegn på brunst og sykdom og dermed ta godt vare på kua inkluderer Lely Astronaut A5 melkeroboten de intelligente Qwes LD Respondentene. De kommer i to versjoner:

  • Qwes H-LDn med aktivitetsmåling
  • HR-LDn med aktivitetsmåling og registrering av drøvtyggingsaktivitet.

Med aktivitetsmåling kan brunst oppdages på et tidlig stadium. Dette kan korte ned på kalvningsintervallet og dermed kan du lykkes bedre med reproduksjonen.

Måling av drøvtyggingsaktivitet er inkludert i Lely Astronaut A5 for å kunne oppdage sykdomstegn før kuene viser tydelige tegn på sykdom. For å gjøre dette har du tilgang til funksjonen «Distress Alarm» som vil informere deg om opphold i drøvtygging før og etter kalving.

Begge systemene bruker radiosignaler noe som gjør det mulig å registrere aktivitet og drøvtygging også på kuer som går i egne bokser adskilt fra kuene som melkes.

Børstevask – raskere for bonden, bedre for kua For å sikre en god kvalitet på melka er det nødvendig med rene spener. Når spenene rengjøres hjelper det kua å produsere hormonet oxytocin som bidrar til at melka avgis lettere ved melking. Lely Astronaut A5 er den eneste løsningen på markedet som rengjør alle delene av juret som spenekoppene kommer i kontakt med. Forskning har vist at børster gir opptil 40 % mer effektiv rengjøring og stimulering enn tradisjonelle metoder. Børstene på Lely Astronaut A5 gir derfor en unik stimulering som garanter raskere melking. Raskere for bonden, bedre for kua.

Videoer