Melkerobot og påbygg i Gausdal

Vi gratulerer Emil Møllerstuen i Gausdal med nytt påbygg og melkerobot til 41 melkekyr og sinkyr.

Fjøssystemer Bygg har levert bygget og Fjøssystemer AS har levert Lely Astronaut A5 melkerobot, Lely Discovery skraperobot, Suding spalter, Suevia drikkekar, Kraiburg båsmatter og Jourdain innredning, I tillegg har vi levert Agricow kubørste, Agrililed belysning og Naturlig ventilasjon fra Arntjern og Big Dutchman.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke med fjøset.

Selger i-mek: Tormod Evensen, tormod@nullfjossystemer.no, tlf. 951 02 302
Selger bygg: Roy Magne Storholm, roy@nullfjossystemer.no, tlf. 918 98 684