Levering og installering av brukt melkerobot

Hos Bjørn Roger Bergli, Sømna, byttet vi ut en gammel Stranko melkestall med en brukt Lely Astronaut A3. Siste ku ble melket kl 09.30 og første ku i robot kl 21.30.

Levering og installering av brukt melkerobot