Lely Horizon

Den 6. oktober 2020 introduserte Lely et nytt besetningsstyringsprogram, kalt Lely Horizon. Det nye programmet, som kommer i form av en applikasjon, er det neste steget inn i framtida for melkeprodusenter, hvor data fra relevant teknisk utstyrt på gården og andre leverandører og samarbeidspartnere, kombineres i ett styringssystem. Horizon er en plattform som analyserer data og gir bonden forebyggende råd for å gjøre livet enklere, besetningen sunnere og gårdsdrifta mer lønnsom.

Lely Horizon

Den nye applikasjonen, som vil erstatte dagens T4C-program, ble introdusert på Lely Future Farm Days 2020. Lely forklarer: «I en stadig skiftende verden, hvor data og digitalisering er nøkkelen, kan ikke melkeproduksjon bli hengende etter. Hos Lely synes vi at det er på tide å bruke all relevant data på en intelligent måte. Det er eksakt dette Horizon handler om». Systemet kobler sammen melkeroboten og annet teknisk utstyr og utveksler data med andre aktører som gårdbrukeren er tilknyttet, ved bruk av smarte algoritmer og styrken i skybaserte løsninger. Data blir bearbeidet til praktisk informasjon som alltid er tilgjengelig i alle enheter og som presenteres på en brukervennlig måte. Applikasjonen gir melkeprodusentene verktøy til å jobbe mer effektivt og til å få bedre kontroll til å nå deres mål.
Applikasjonen ble utviklet ved hjelp av over 100 testgårder i 7 forskjellige land, over en periode på 24 måneder. Det involverte samarbeid mellom 75 teknikere, designere, farm management rådgivere, veterinærer og spesialister innen kunstig intelligens, for å gjøre konseptet smartere og mer brukervennlig.

Beslutningsstøtte

Lely Horizon bruker smarte algoritmer basert på erfaringene fra tusenvis av melkeprodusenter over hele verden. Applikasjonen evaluerer data for å forutsi produksjon og gi bonden klare valg. For eksempel vil det gi tydelige indikasjoner på mistanke om ketose på et tidlig stadium. Horizon tilbyr også faktabaserte råd om hvilke dyr du bør inseminere og avle videre på.

Optimalisert arbeidsdag

Lely Horizon gjør bøndenes arbeidsdag mer effektiv ved å avlaste dem for rutinebaserte beslutninger. Det optimaliserer arbeidsflyten ved å tilby verdifull innsikt ved rett tid og på riktig sted. Integrerte rutiner basert på enkle planlagte arbeidsoppgaver skaper logisk og mer effektiv arbeidsflyt. Bøndene kan starte oppgavebasert arbeid med direkte tilgang til daglige rutiner og nødvendige tiltak for å skreddersy deres foretrukne måte å arbeide på. Det er til og med mulig å tildele en bestemt arbeidsoppgave til en ansatt og sette av tid for oppgaver, i stedet for å analysere forskjellige rapporter og filtrere lange lister.

Koble sammen og kombinere

Horizon er ikke en plattform ene og alene for Lely løsninger. Den er også åpen for Lelys- og bondens samarbeidspartnere. Den kobler sammen og kombinerer alle tilgjengelige data i en komplett løsning for bonden. Dette betyr at å legge inn samme data i to separate systemer vil tilhøre fortiden.
En annen fordel er at du slipper å analysere individuelle data i forskjellige applikasjoner og rapporter, noe som vil spare tid på daglig basis.
Allerede, gir koblinger til andre aktører som Diary Comp, Uniform-Agri, CRV og Herde, mulighet til å synkronisere informasjon om kalving og insemineringer mellom ulike systemer. Lelys ambisjon er å fortsette å koble til flere partnere over tid, for å kunne forsyne bonden med mer og mer smart data.
Enkelt å bruke
Horizon tilbyr et intuitivt brukergrensesnitt som gir deg rask tilgang til all informasjonen du trenger. Brukergrensesnittet er det samme på alle enheter (PC, smarttelefon, nettbrett etc.). Tydelige, tilpassede visninger av forskjellige parametere er tilgjengelige når og hvor du måtte trenger dem. Kundene har alltid kontroll over sine egne data ved å personlig administrere godkjenningene for datautveksling. Løsningen bygger på en solid plattform som overholder ICAR Animal Data Exchange standarder. Databeskyttelse er sikret for både bønder og partnere.

Planlegging For å sikre full support i overgangen til Lely Horizon vil eksisterende Lely T4C-kunder bli informert personlig av sitt lokale Lely Center før slutten av 2020. Overgangen planlegges trinnvis, fra land til land, i løpet av 2021. Dette vil gi god tid til å kurse Lely Center-ansatte og gi support til kunder for å sikre at alle er klare til å arbeide med Horizon og benytte seg av mulighetene i framtiden landbruk.