Lely A5 melkerobot i Fyresdal

Nå starter vi opp en ny Lely A5 i Fyresdal.

Lely A5 melkerobot i Fyresdal

Sigrund og Thomas Rekvik gleder seg til å slippe kuene, som har stått på bås, inn i splitter nytt fjøs. Fjøset er et tilbygg på 830 m2, og er bygget med limtrekonstruksjoner, laft i vegger og sandwich på taket.

Isomur har stått for betongarbeidene og Gardsbygg har satt opp overbygget. Alt Installasjon har hatt el arbeider og brannvarsling.

Fjøset inneholder plass til 35 melkende kuer, og 5 oksebinger med liggebås. I tillegg er de fire kalvingsbinger/sykebinger, utlastningsrom, forsentral, tankrom og teknisk rom.

Kalver og kviger skal fortsatt være i eksisterende fjøs. Det er bygget kontor på låven, med utsikt inn i ny fjøset.

Gjødselsystemet er kanalomrøring. Ventilasjonen er naturlig, med gardiner og utlufting i mønet.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til!