Flytting av seterrobot

Vi er med på flytting av Norges første seterrobot fra gården til setra hos Ragnhild Karset Gjermshus og Georg Magnus Heiberg, Vang i Hedemark. Se og hør hele prosessen her. God fornøyelse!